अहमदनगर – दमदार पावसाने जिल्ह्यातील धरणाच्या पाणीसाठ्यात वाढ

0
वेगवान न्यूज / राजेंद्र साळवे
अहमदनगर जिल्ह्यातील पाण्यासाठ्याबाबतची माहिती
धरण पाणीसाठा…पर्ज्यन्यमान,विसर्ग,पाणी आवक इ. अद्ययावत माहिती (दि.१जुन २०२०पासुन ) ते दिनांक-११/०७/२०२० सकाळी ६=००वा.
——————
पाणी साठा(दलघफूट व टक्केवारी)
(ए)=एकुण. (ऊ)=उपयुक्त ——अ.नगर(उत्तर)——-
१)भंडारदरा:::::(ए)::४१६० ३७.६८%
२)निळवंडे :::(ए)::४२२६ ५०.७९%
३)मुळा::(ए)::८५३५** *३२.८३%
४)आढळा:(ए)::३८९ ३६.७०%
५)भोजापुर::::(ऊ):::::५२ १४.४०%
—-अ.नगर(दक्षिण)——-
६)पिंप(जोगे)(उ): (-)१८७६.७८ (-)४८.२५% ७) येडगाव:::::::(उ):६९१.११ ३५.५५%
८)वडज::::::::::::(उ):२७८.३५ २३.७२%
९) माणिकडोह::::::(उ):७८४.८८ ७.७१%.
१०)डिंभे:::::::::(उ)::३७४१.३९ २९.९५%
११)घोड:::::::::::(ए):२२१६.३७ ३७.०७%
१२)मांडओहोळ:::::(ए):१५७.३० ३९.४२%
१३)घाट.पारगाव::::::(ए):१०.०० २.२९%
१४)सीना:::::(ए):::१२५६.२३ ५२.३४%
१५)खैरी ::::(ए)::१३०.३५ २४.४६%
१६)विसापुर::::(ए):::२५७.१३ २८.४२%
१७)🔮जायकवाडी धरण🔮
एकुण ::::५७.१६४४ टीएमसी /५५.६४%
ऊपयुक्त:::३१.०९८२ टीएमसी /४०.५६% 🔸टीप (ए)=एकुण पाणी साठा (उ)= उपयुक्त पाणी साठा
🔵पर्ज्यन्यवृष्टी प्रतिदिनी (आज रोजी व आजपर्यंत एकुण) मिमि
१)घाटघर:::::::::२८/१४३१
२) रतनवाडी::::१७/१०३५
३)पांजरे:::::::::२५/९३१
४)वाकी:::::::::::::१२/५९२
५)भंडारदरा:::::::१५/७५९
६)निळवंडे:::::::::००/४१५
७)आढळा::::::::००/९९
८)कोतुळ::::::::::००/२९३
९)अकोले::::::::: ००/३८१
१०)संगमनेर::::::००/२०१
११)ओझर:::::::::००/३३०.
१२)आश्वी:::::::::००/५४०.
१३)लोणी:::::::::००/३३४
१४)श्रीरामपुर:::::००/४४२
१५)मुळा(धरण):::००/३११
१६)अ.नगर:::::::००/३९६
१७)नासिक-:::::०१/५१५
१८)भोजापुर:::::००/२५०
१९)जायकवाडी::००/२६२
—————————————-
🟡(विसर्ग)–क्युसेक्स(दैनंदिन)
१)भंडारदरा धरण(प्रवरानदी):::००००
२)निळवंडे धरण(प्रवरा नदी):: ०००
३) देवठाण(आढळा नदी):::::०००. .
४)भोजापुर (म्हाळुंगी नदी)::::०००
५)ओझर(प्रवरा नदी):::::::::::०००
६)कोतुळ(मुळा नदी):::::::::१३९३
७)मुळा डॅम(मुऴानदी) :::::::::०००
८)नांदुर मधमेश्वर(गोदावरी)::१६१४
९)जायकवाडी(गोदावरी)::::: ०००
—————————————-
🌐नवीन आवक
(आज रोजी व आजपर्यंत एकूण)
दलघफूट अथवा टी.एम.सी.
१)भंडारदरा)::१४४/२२९९
२)निळवंडे:::::२४/२३६७
३)मुळा:::::::::११९/१९२०
४)आढळा:::::०२/११
५)भोजापुर:::::::::००/३०
६)जायकवाडी::०.१६२५/६.०४६०( TMC) टी.एम.सी. (अंदाजे)
:::::::: :::::::::
इंजि. हरिश्चंद्र चकोर जलसंपदा(से.नि.)संगमनेर.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here